Blog

Wijziging van de camerawetgeving – 9 maart 2018

Op donderdag 8 maart werd de wijziging van de ‘camerawet’ in plenaire zitting goedgekeurd in de Kamer. Op 25 mei 2018 zal de inwerkingtreding ervan samenvallen met die van de GDPR, namelijk de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming. Maar wat zal deze nieuwe wet concreet veranderen in je dagelijks leven?…
Lees meer