Camerawet: vergeet uw jaarlijkse aangifte bewakingscamera’s niet!

Camerawetgeving

Jaarlijkse aangifte bewakingscamera’s

Sinds de invoering van het nieuwe camera aangiftesysteem in 2018 voorziet de regelgeving een jaarlijkse validatie van deze aangiftes.

Vorig jaar hebben personen die camera’s bezitten een (meerdere) aangifte bewakingscamera’s via www.aangiftecamera.be aangegeven.

Zoals voorzien in de wetgeving moeten de bezitters van dergelijke camera’s hun aangifte up-to-date houden. Zelfs indien er geen wijzigingen werden aangebracht aan het camerabewakingssysteem, zijn bezitters verplicht om hun aangifte elk jaar te valideren. Hierdoor blijft hun aangifte altijd correct en up-to-date. Als er geen validering is, kunnen hun gegevens als ongeldig worden beschouwd en worden geschrapt uit de gegevensbank.

Hoe moet dit worden gedaan?

Om deze controle te kunnen uitvoeren, moet u inloggen op de applicatie www.aangiftecamera.be door u te identificeren, zoals u heeft gedaan om uw aangifte bewakingscamera’s in te voeren. Wanneer u geïdentificeerd bent, heeft u toegang tot al uw aangiften («Mijn aangiften»).

Aangifte camerabewaking
  • Als er niets is veranderd en alle gegevens van uw aangifte zijn correct, klik dan op “valideren”;
  • Indien u nieuwe camera’s heeft, bepaalde camera’s heeft verwijderd of verplaatst of als er andere gegevens moeten worden gewijzigd, klik dan op “details wijzigen” en pas de inhoud van uw aangifte aan, klik vervolgens op “wijzigingen opslaan”;
  • Indien u het camerabewakingssysteem dat door u werd aangegeven, heeft verwijderd of als u niet langer de verwerkingsverantwoordelijke bent, klik dan op “buiten dienst stellen” om uw aangifte te verwijderen (herinnering: voor elke plaats waarvoor u verantwoordelijk bent en die met camera’s wordt bewaakt, zou u immers in principe maar één aangifte moeten hebben. Indien u voor éénzelfde plaats meerdere identieke aangiften heeft ingevoerd, klik dan op «buiten dienst» in de aangiften die niet correct of overbodig zijn, om slechts de aangifte(n) waarvan de gegevens juist zijn te behouden).

In elk van deze 3 gevallen kan u na het uitvoeren van de vooropgestelde acties een attest downloaden als bewijs. Opgelet! Dit attest kan nadien niet meer worden gedownload.